Nemcice.NET z.s.

internetové sdružení poskytující pŕipojení do sítě Internet
Jsme občanské sdružení, které vzniklo za účelem poskytovat domácnostem, firmám a organizacím levný a kvalitní Internet v lokalitě Němčice u Litomyšle. Síť Nemcice.NET je nekomerční alternativa k drahým a mnohdy nevýhodným komerčním připojením k Internetu, kterých je v našem okolí dostatek...Přípojení do sítě Internet pro naše sdružení zajišťuje společnost Dial Telecom a.s.
DialTelecomVyužíváme služby Virtuální VoIP ústředny od společnosti Daktela s.r.o.
Daktela