Nemcice.NET z.s.

internetové sdružení poskytující pŕipojení do sítě Internet

Číslo účtu: 2000065284

Kód banky: 2010 ( Fio )

Při platbě uvádějte variabilní číslo.
Své variabilní číslo najdete na faktuře ( menu Fakturace a podmenu Vypsat faktury nebo v menu Nastavení a podmenu Osobní údaje ).

Platba za aktualní měsíc využívaní Internetu musí být na našem účtě vždy nejpozději do 15.dne následujícího měsíce.

Faktury k platbám můžete stahovat na interních stránkach http://www.nemcice