Nemcice.NET z.s.

internetové sdružení poskytující pŕipojení do sítě Internet

Aktuální složení členské rady

  • Vladimír Vrbický
  • Radek Jasanský
  • Jakub Veselý

Správci sítě Němčice.NET:

  • Jakub Veselý – správa hlavně bezdrátové sítě
  • Radek Jasanský – správa klientských stanic